Kilpailu säännöt

KOIRIEN TAAKANVETO KILPAILUSÄÄNNÖT

Noudatamme tapahtumissa Suomen eläinsuojelulakia 4.4.1996/247.

Kaikissa tapahtumissa läsnä olevilla koirilla tulee olla seuraavat voimassa olevat rokotukset: penikkatautirokotus, raivotautirokotus, koirien tarttuva maksatulehdus.
Eli Suomessa yleisesti käytettävien rokotusten on oltava ajan tasalla.

Yhdistys suosittelee luustokuvauttamaan ja tutkimaan koiran (lonkat, kyynärät, polvet, selkä).

1.Yleiset säännöt

A. Koiran käytös

-Koiran pitää olla ohjaajan jatkuvassa hallinnassa.

-Koira ei saa aiheuttaa vahinkoa ihmisille, irtaimistolle tai muille koirille.

-Jos koira ei ole riittävästi ohjaajan hallinnassa, tapahtumavastaavalla on oikeus poistaa koirakko paikalta.

B. Koiran käsittely treeneissä / kilpailuissa

-Asianmukainen koiran kohtelu.

-Väkivaltainen koiran käsittely johtaa treeneissä ja kilpailuissa koirakon välittömään poistamiseen ja tulosten hylkäämiseen.

-Koiran on oltava kytkettynä koko tapahtuman ajan.

C. Ohjaajan käytös treeneissä / kilpailuissa

-Koirakko ei saa toimia vasten yleisiä treenisääntöjä (ts. tarkoituksellisesti päästää oman koiransa häiritsemään muita).

-Epäurheilijamainen käytös koiria, kilpailijoita, toimitsijoita ja yleisöä kohtaan johtaa välittömään paikalta poistamiseen ja tulosten hylkäämiseen ohjaajan kaikilta koirilta.

-Useasta sääntörikkomuksesta seuraa ohjaajan ja tämän omistamien koirien treeni/kilpailukielto.

-Väkivalta koiria kohtaan on kiellettyä tapahtumapaikalla.

-Ohjaajan velvollisuus on osaltaan pitää tapahtumapaikat siisteinä.

2. Valjaat

-Valjaiden on oltava taakanvetoon soveltuvat.

-Valjaiden pituus koiran hännäntyvestä taakan kiinnityslenkkiin saa olla maksimissaan 75cm.

3. Rata

-Radan pohja saa olla hiekka, nurmi tai matto.

-Radan pituus 11 metriä pitkä ja vähintään 2,5 metriä leveä.

-Rata ei saa olla alaspäin laskeva, eli vain tasainen tai nouseva rata hyväksytään.

-Kisasuorituksessa vedettävän taakan matka on 5 metriä.

4. Kilpailukärry

-Kilpailu/treenikärryn pitää olla taakanvetoon soveltuva.

5. Punnitus

-Jokainen koira punnitaan vapaana (ei pantaa, hihnaa tai valjaita) taikka kilpailun järjestäjän tarjoamalla hihnalla.

-Koiran saa punnita maksimissaan kaksi kertaa ja koiran ohjaaja saa päättää kumpi paino koiralle kirjataan.

-Kaksipäiväisissä kilpailuissa koira punnitaan ainoastaan ensimmäisenä kilpailupäivänä.

6. Kisasuoritus

-Voittaja luokittain on koira joka vetää suurimman painokertoimen suhteessa omaan painoonsa.

-Painoluokat (0-10kg, 10,1kg-20kg, 20,1kg-30kg, 30,1kg-40kg, 40,1kg-50kg, 50,1kg-60kg, +60kg).

-Vedettävä matka on 5 metriä laskettuna etuakselista lähtöviivalta maaliviivalle.

-Lähtö- ja maaliviivan tulee olla selvästi merkattuna koko kilpailun ajan.

-Koiran on oltava vähintään 18kk ikäinen.

-Koiran on oltava fyysisesti kisakuntoinen, asiaa valvoo eläinlääkäri.

-Koiraan ei saa koskea suoritettavan vedon aikana ennen kuin tuomari on hyväksynyt vedon.

-Suorituksen aikana koiraa ei saa houkutella ruualla tai lelulla. Ainoastaan ohjaajan äänellä ja elekielellä.

-Kisasuorituksen tulee tapahtua 2 minuutin aikana, jos koira ei lähde vetämään tuona aikana, suoritus hylätään.

-Ajanotto alkaa koiran kiinnittämisestä kärryyn.

-Ohjaajan irrottautuessa koirasta, kävelee ohjaaja normaalisti maaliviivan taakse.

-Ohjaaja saa irrottautumisen jälkeen kävellessään maaliviivan taakse käskyttää koiraa kerran.

-Koiran kääntyminen valjaissa tai koiran astuminen ulos valjaista aiheuttaa aina vaaratilanteen koiralle, josta seuraa varoitus ja uusi liikkeellelähtö.
Uudessa liikkeellelähdössä ohjaaja saa koskea koiraan kunnes se on kiinnitetty uudelleen.

-Kahdesta varoituksesta suoritus hylätään.

-Juoksuinen tai tiine narttu ei saa osallistua kilpailuihin. Tiine narttu saa osallistua kilpailuihin aikaisintaan 12 viikkoa pentujen syntymisen jälkeen.

7. Tuomarointi

-Yhdistys myöntää tuomarioikeudet.

-Tuomarilla on oikeus ja velvollisuus keskeyttää kisatilanne jos koiralle aiheutuu vaaraa vedosta.

-Tuomari ilmoittaa kärryn etuakselin saapumisen maaliviivalle ( veto), jolloin suoritus on hyväksytty.

-Tuomarivirheestä koira saa aloittaa suorituksen uudelleen, ohjaajan halutessa koiralle annetaan 10 minuutin tauko.

- tuomari virheestä on kerrottava välittömästi kisajärjestäjille ja tuomarille. tuomarivirheestä kisajärjestäjä tekee kirjallisen ilmoituksen joka jatko-käsitellään kilpailuiden jälkeen vielä hallituksessa.

-Tuomarin on oltava puolueeton kaikissa tilanteissa.

-Tuomari ei saa tuomaroida omistamiaan koiria.

-Tuomarivirheet tullaan käsittelemään kirjallisesti kilpailujen jälkeen.
Toistuvista virheistä yhdistys voi poistaa tuomarointioikeuden.

8. HUOMIOITAVAA

-Jos kilpailuita järjestetään toisen taakanvedon kattojärjestön alla, noudatamme silloin kyseisen järjestön sääntöjä.
Tästä ilmoitamme aina erikseen kilpailukutsussa ja linkitämme kyseisen järjestön säännöt osallistujille.